košík je prázdný
Ochrana osobních údajů

S osobními údaji zákazníků internetového obchodu Dynavix a registrovaných návštěvníků webových stránek Dynavix bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen "zákon o ochraně osobních dat"), následujícími pravidly:

 • Provozovatel obchodu a webových stránek Dynavix, společnost Dynavix a.s., se zavazuje respektovat právo na soukromí svých zákazníků.

 • Zadané osobní údaje jsou důvěrné, slouží pouze pro správné doručení objednaného zboží, pro případnou reklamaci, pro zasílání informací o upgrade software a pro zasílání obchodních nabídek. Podle zákona o ochraně osobních dat s nimi není a nebude nakládáno jiným způsobem a nebudou poskytnuta třetí osobě.

 • Zákazník v rámci registrace zadává pouze nezbytně nutné informace, jako jsou jméno a příjmení zákazníka, poštovní adresa pro případné doručení zásilky, adresa elektronické pošty a telefonní číslo na kterém bude zákazník k zastižení po dobu případného vyřizování objednávky.

 • Pokud je zákazníkem právnická osoba, je vyžadováno zadání adresy pro fakturaci (pokud se liší od adresy pro doručení), IČ, DIČ a bankovního spojení.

 • Po registraci nového zákazníka nebo návštěvníka (uživatele) budou registrační údaje uloženy v databázi a přihlašování uživatele při dalších návštěvách obchodu probíhá zadáním uživatelského jména a hesla, které si uživatel zvolí. Při zapomenutí hesla je možno si heslo vyžádat k zaslání na email. Heslo bude zasláno pouze na emailovou adresu zadanou uživatelem při registraci a nelze jej získat jiným způsobem.

 • Údaje budou uloženy v elektronické formě v zabezpečené databázi, pro výše uvedené účely.

 • Používáním a nakupováním zboží v internetovém obchodě Dynavix zákazník souhlasí se shromažďováním a používáním registračních údajů a objednávek pouze pro potřeby Dynavix a.s. s tím, že společnost bude tyto údaje uchovávat jen po nezbytně nutnou dobu.

 • Zákazník má právo k přístupu k osobním údajům, právo na opravu chyb osobních údajů, jakož i na další práva stanovená zejména ustanovením § 21 zákona o ochraně osobních dat.

 • Zákazník provedením registrace v internetovém obchodě nebo na webových stránkách Dynavix uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů dle výše uvedených zásad a se zasíláním elektronické pošty.

Ochrana citlivých dat
 • Aplikace zjišťuje identitu telefonu/tabletu (IMEI) pro účel identifikace zařízení z důvodu licenčních podmínek pro používání online dopravních informací společnosti INRIX.

 • Identita telefonu/tabletu není používána pro jiné účely, např. cílená reklamní sdělení.

 • Identita telefonu/tabletu není předávána žádným třetím stranám.