Následující zásady ochrany osobních údajů jsme zpracovali dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR - Nařízení o ochraně osobních údajů). Zpracování nám dalo dost práce.

 

Správce osobních údajů

 

Správcem osobních údajů je společnost Dynavix a.s., sídlem Branická 69/66, Praha 4, IČ 27584461, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 10983.

K osobním údajům jsme v pozici správce, který určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu. Osobní údaje zpracováváme z velké části sami.

Osobní údaje získáváme na našich webových stránkách www.dynavix.com a www.dynavix.cz nebo prostřednictvím naší aplikace pro mobilní telefony Dynavix.

 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 

Zpracováváme osobní údaje, které získáme na našich webových stránkách nebo prostřednictvím aplikace pro mobilní telefony Dynavix, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 

Poskytování služeb nebo plnění smlouvy:

  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • poštovní adresu
  • fakturační údaje, vedení účetnictví (název společnosti, IČ, DIČ, čísla bankovních účtů)
  • případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě

 

Osobní údaje adresné a fakturační nezbytně potřebujeme k účelu plnění smlouvy.

E-mailovou adresu potřebujeme, abychom vám mohli aktivovat aplikaci Dynavix a příp. umožnili přístup do webového rozhraní.

 

Marketing - zasílání personalizovaných sdělení:

Osobní údaje (e-mail, jméno, telefon) používáme také k vyhodnocení zásahu zaslaných emailů a dalšímu přizpůsobení obsahu těchto e-mailů.

Ze zasílání emailů se můžete odhlásit v každém obdrženém e-mailu.

Vaše osobní údaje si na základě vašeho souhlasu ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Kontakt na správce osobních údajů

 

Pokud budete mít jakékoli otázky k ochraně svých osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit na adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Můžete nám také napsat do sídla naší společnosti.

 

Předávání osobních údajů 3. stranám

 

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Pro zajištění dílčích zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Všichni zapojení zpracovatelé jsou povinni vaše osobní údaje chránit stejně jako my a zavázali se nám k tomu svým prohlášením nebo smlouvou.

 

IP, cookies a jiné online identifikátory

 

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, ze které stránky přicházíte a jak dlouho se na stránce zdržíte. Používáme soubory cookies, jejichž zpracování spadá pod zpracování osobních údajů.

 

Cookies používáme k následujícím účelům:

  • fungování webových stránek,
  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách,
  • cílení reklamy.

 

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies mohou být dále zpracovávány podle účelu následujícími zpracovateli:

 

Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

 

Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

 

Osobní údaje chráníme pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni aktuálního technického rozvoje, udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Práva uživatele Dynavix

 

V souvislosti s ochranou osobních údajů má každý návštěvník stránek Dynavix nebo uživatel software Dynavix řadu práv, z nichž hlavní jsou popsána dále. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Právo na informace - díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a společnost Dynavix doloží ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Právo na omezení zpracování

Právo vznést námitku

Právo na přenositelnost

Právo na výmaz (být zapomenut) - pokud si to budete přát vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh, a to ve lhůtě 30 dní.

 

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

 

 

Tyto zásady zpracování jsou platné od 1.5.2018.